проект за взаимопомощ в духовното здраве

Проект Духовно Здраве е инициатива създадена с цел възраждането на нацията в едно по – високо ниво на осъзнатост. Работи се ежедневно, посредством различни платформи и обхваща множество социални групи. Духовността е в основата на цялостното здраве на човека - физическо и психическо. Затова тук се провокира различният подход, да погледнеш на живота необременено и независимо от стандартните социални възгледи. Проектът не е само страница, тъй - като освен публикациите тук, които излизат също и в популярните блог среди, различни социални мрежи и информационни канали, се предлага и духовна взаимопомощ, консултации, благотворителност и обучение.

ПРОЕКТ ДУХОВНО ЗДРАВЕ

Целта е вътрешното облагородяване във всеки от нас

Организират се срещи и дискусии на живо, беседи, консултации и благотворителна дейност, чрез участието на физически и юридически лица. Съдържанието се актуализира според проведените дейности и може да служи за информация, вдъхновение, мотивация и други видове ползи. Насочеността на Проекта се концентрира в три кръга.

Първи е този на общата тема касаеща въпроси за духовността, която е присъща за повечето хора. Тук се обсъждат теми свързани с множество гледни точки, общовалидни принципи и правила, помагащи ни да бъдем най - вече качествено различни хора в един свят изпълнен с егоизъм, зло и тъга. Не винаги приемаме нещата еднакво, дори общовалидните истини. Но понякога различието в мненията може да провокира растеж и както е казал Архимед - "Дайте ми опорна точка и достатъчно дълъг лост, и ще повдигна Земята". А за да имате духовен лост и опорна точка, с които да преобърнете своят вътрешен свят, нужно е насреща да стои специалист от конкретна област на духовността.

По - тясната и специфична тематика, която се разглежда в настоящия Проект касае тази духовност, свързана битийно с българския народ и съхранила самосъзнанието му през петвековното османско иго. И така, за желаещите да погледнат под различен ъгъл житейските въпроси и духовните проблематики, ще  могат да ги разгледат през призмата на Православната вяра. Така темите засегнати в първия кръг на Проект Духовно Здраве, преминават във втори такъв.

А тази специфика в духовността, която не винаги минава през умът на всички поради изградени житейски стереотипи, която е преодоляла границите на времето и пространството, робството, тоталитаризма, модерните „ценности“ и дори непозната за много от практикуващите духовен живот, ще откриете ако преминете първите два кръга и продължите напред. Това е така, понеже дори да изясним теоретично всичко, ще остане един сакрален момент, една мистика, преживяване, което никой друг не може да ви даде – животворният сок на Корен идващ от Вечността. Как да черпим сили и пълнота от Него, ще разгледаме в темите, подбрани за достигналите трети кръг - сърцевината на Проекта.

И така, тук можете да откриете отговори на различни въпроси и да разпознаете неподозирани решения, но е хубаво и да се знае, че това не е църковен сайт или инициатива. Проектът е авторски и се изпълнява с с помощта на екип от доброволци и съмишленици, които не се „отчитат“ пред трети лица, но въпреки това притежават необходимата официално – образователна теологическа подготовка.

Добре дошли в Проект Духовно Здраве!

Използвайте това място за рекламното си лого и ще подкрепите безплатните услуги по Проект Духовно Здраве

Използвайте това място за рекламното си лого и ще подкрепите безплатните услуги по Проект Духовно Здраве

Можете да ни следите също и във Фейсбук
F - Мисия Свободен и Здрав и F - Проект Духовно Здраве

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg