проект за взаимопомощ в духовното здраве

На по чай

На по чай
Сподели важното за теб там, където му е мястото. Дай другиму товара, който приятелите ти не могат да понесат. Остави се в присъствието на непредубеден към живота ти страничен човек, с мироглед отправен в духовното и посветил себе си да отделя време и за другите.
Понякога ни трябва много мъничко, частица внимание, което не всеки е готов да ни даде, вътрешно нещо ни тежи и е нужно да го споделим с подходящ довереник.
Срещата е без изисквания за друго заплащане, освен консумираното по време на разговора и е отворена за всеки, без ограничение. Ще е добро дело, ако после просто споделите нещо добро за Проекта, във вашия социален кръг.
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg