проект за взаимопомощ в духовното здраве

Динамична публикация

Динамична публикация
Проект Духовно Здраве предлага на Вашето внимание рекламната услуга Динамична публикация. 
Това означава, че съдържанието на всяка публикация се актуализира при необходимост. Отделни извадки от нея се цитират често в социалните мрежи, добавят се нови линкове и снимки. Това позволява внедряването на нови рекламни нюанси и тяхното дълготрайно позициониране. Ефективността на подобни рекламни послания е по - висока, поради факта, че се обвързват при възможност с тематиката на публикуваното в статията. Възможно е регулярно промотиране във Фейсбук.
Всичко това прави публикацията подходящо място за рекламиране на Вашите идеи, услуги и продукти. Съществуват и други рекламни възможности. Към настоящият момент, имате възможност да си договорите изключително изгодни цени, затова пишете!снимка: http://www.freegreatpicture.com
колаж: Sandi Petrov
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg