проект за взаимопомощ в духовното здраве

Достойният празник на жената

Победата над злото идва чрез жена. Това благовести днешният ден. Изпълнява се древното пророчество изречено срещу змията от Едем "и ще всея вражда между тебе и жената, и между твоето семе и нейното семе; то ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата". Архангел Гавраил съобщава на Пресвета Дева Мария, че Този, Когото тя ще роди, ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния.
Достойният празник на жената
Няма по - голямо достойнство за една жена, от това да знае тази вест! Изпълнена с боговдъхновеност, Пресвета Богородица изрича следните думи: "защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят; Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си; свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо".

Честит Празник, на всяка жена по света! 

Автор - Sandi Petrov
Използвайки РЕКЛАМНИТЕ УСЛУГИ на Мисия Свободен и Здрав, 
подпомагате БЕЗПЛАТНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ по Проект Духовно Здраве!
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg